Suomen Anestesiologiyhdistys SAY on anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon alan erikoislääkärijärjestö. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Vuosi 2017 oli yhdistyksen 65. toimintavuosi.

Loppuvuodesta 2016 jäseniä oli 1166.

SAY:n säännöt 2014

Kaikki SAY:n jäsenet kuuluvat Pohjoismaiseen anestesia- ja tehohoitoyhdistykseen (SSAI = Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care), elleivät he ilmoita haluansa olla liitännäisjäsenenä eli kuulua vain SAY:een. Kaikki SAY:n jäsenet ovat myös Euroopan Anestesiologiyhdistyksen (ESA = European Society of Anaesthesiology) liitännäisjäseniä (associate member). Koska ESA on yhteydessä liitännäisjäseniinsä vain sähköpostin välityksellä, kehotetaan SAY:n jäseniä ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa SAY:lle.

Mainostoimisto Mediataivas