Yhdistyksen kunniajäsenet:


Juhani Haasio
Jussi Heinonen
Arno Hollmen
Markku Hynynen
Jouko Jalonen
Aarno Kari
Kari Korttila
Matti Lahdensuu
Leena Lindgren
Olli Meretoja
Lauri Nuutinen
Otto Pitkänen
Per Rosenberg
Markku Salmenperä
Olli Takkunen
Tapani Tammisto
Matti Vapaavuori

Mainostoimisto Mediataivas