Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Näiden lisäksi Finnanestin päätoimittaja on automaattisesti johtokunnan jäsen. Yhdistyksen yleiskokoukset ovat marraskuussa pidettävät Operatiiviset päivät ja tavallisimmin toukokuussa pidettävä Kevätkokous, joka on aina Helsingin ulkopuolella. Syyskokous valitsee erovuoroiset johtokunnan jäsenet ja Finnanestin päätoimittajan. Yhdistyksen toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja talousarvio käsitellään aina vuosikokouksessa Operatiivisten päivien yhteydessä.


Yhdistyksen toimistotehtäviä hoitaa lähinnä johtokuntaan kuuluva sihteeri. Hänen tehtäviinsä kuuluvat johtokunnan kokousten valmistelu yhdessä puheenjohtajan kanssa, pöytäkirjojen teko ja yhdistyksen tiedotussihteerin tehtävät.


Puheenjohtaja edustaa eniten yhdistystä ulospäin ja ulkomaille päin. Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen rahaliikenteen ja esimerkiksi apurahojen maksamisen yhdistyksen tililtä alkuperäisiä kuitteja vastaan.


Pääyhdistyksen sisällä toimii kymmenen jaosta ja kaksi kiltaa.

Mainostoimisto Mediataivas