Väittelijän apuraha

Myönnetyt väittelijän apurahat 2016

Myönnetyt väittelijän apurahat 2015

Väittelijän apuraha (2000 €) myönnetään hakemuksesta yhdistyksen jäsenelle siinä vaiheessa,
kun väitöskirjalle on myönnetty tiedekunnasta painatuslupa. Apurahaa on haettava vuoden kuluessa väitöstilaisuudesta. Vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä kopio väitöskirjan painatusluvasta. Hakemus lähetetään SAY:n apurahavastaavalle sähköpostitse. Apurahan saaja sitoutuu kirjoittamaan tutkimusaiheestaan katsausluontoisen artikkelin Finnanestiin. Apurahavastaava ilmoittaa hakijalle myönnetystä apurahasta ja käytännön järjestelyistä apurahan maksamiseksi.

Mainostoimisto Mediataivas