Väitöskirjaprojektin aloitusapuraha

Myönnetyt väitöskirjaprojektin aloitusapurahat 2016

Myönnetyt väitöskirjaprojektin aloitusapurahat 2015

Väitöskirjatyön aloitusapuraha (1500€) on tarkoitettu SAY:n jäsenille anestesiologian ja tehohoidon erikoisalaan kuuluvan väitöskirjatyön alkuvaiheen tukemiseksi silloin, kun vielä ei ole näyttöjä muiden apurahojen saamiseksi. Aloitusapurahaa tulee hakea ennen väitöspäivää.


Hakemuksessa tulee olla

1. Todistus väitöskirjatyön rekisteröinnistä yliopistoon
2. Tutkimussuunnitelma suomeksi tai englanniksi (maksimissaan 5 sivua)

Hakemus lähetetään sähköpostitse SAY:n apurahavastaavalle.

SAY:n johtokunta käsittelee ja arvioi hakemukset. Johtokunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä anomus.

Apurahavastaava ilmoittaa hakijalle myönnetystä apurahasta ja käytännön järjestelyistä apurahan maksamiseksi.

Mainostoimisto Mediataivas