matka-apuraha

Myönnetyt matka-apurahat 2016

Myönnetyt matka-apurahat 2015

Yhdistys myöntää harkintansa mukaan matka-apurahoja ulkomaille suuntautuvia kongressi- ja opintomatkoja varten. Oma esitys nostaa myönnetyn apurahan määrää. Apurahoja jaetaan sekä keväällä että syksyllä.

Apurahan määrä:

  • Skandinavia ja muut lähialueet (Pietari, Tallinna) 500 € ilman esitystä ja 700€ esityksen kanssa
  • Eurooppa (ja Turkki) 1000€ ja 1200€
  • Kaukomaat 1500€ ja 1700€

Erityisiä poikkeuksia lukuun ottamatta matka-apurahaa ei voida myöntää, jos jäsen on saanut SAY:n matka-apurahan viimeisen 3 vuoden aikana.

Matka-apurahahakemus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Puutteellinen hakemus palautetaan lähettäjälle täydennettäväksi. Myönnettyä apurahaa voidaan käyttää kongressi- tai opintomatkan matkustus-, majoitus- ja osallistumiskustannuksiin.

Kuitteja ei saa lähettää hakemuksen liitteenä, ne toimitetaan rahastonhoitajalle varsinaisen matkalaskun mukana.

Ruokailukustannuksia ei korvata. Myönnetty apuraha on nostettava kolmen kuukauden kuluessa matkan jälkeen.

Johtokunnan myöntämä matka-apuraha maksetaan seuraavia dokumentteja vastaan:

  1. Sähköinen matkalaskulomake, jossa kuitit skannattuna
  2. Finnanestin kirjoitusohjeita noudattaen kirjoitettu matkakertomus. Samassa kongressissa kävijät laativat yhteisen matkakertomuksen. Yksi kopio tiedostosta toimitetaan liitetiedostona rahastonhoitajalle matkalaskun ja kuittien mukana. Varsinainen matkakertomus lähetetään Finnanestin päätoimittajalle sähköpostin liitteenä.
Mainostoimisto Mediataivas