Kivunhoito

SAY kivunhoidon jaoksen esittely

Suomen Anestesiologiyhdistyksen kivunhoidon jaoksen tehtävänä on edistää kivunhoidon ja sen koulutuksen kehitystä Suomessa.

Jäsenet

-Jäseneksi voi liittyä vapaamuotoisella jäsenhakemuksella, joka toimitetaan jaoksen puheenjohtajalle.

-Alajaos ylläpitää osoitteistoa suomalaisten sairaaloiden akuutin kivunhoidon vastuuhenkilöistä ja järjestää kerran vuodessa yhteisen tapaamis- ja koulutustilaisuuden.

Koulutustoiminta

-Yhteistoiminnassa Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen kanssa järjestetään vuosittain moniammatillinen Akuutin kivun hoito –koulutuspäivä

-Operatiivisilla päivillä järjestetään koulutusta akuutin kivun hoidosta anestesiologeille ja kirurgeille

-Kivun hoitoon liittyviä koulutustilaisuuksia löytyy SAY:n koulutuskalenterista sekä Suomen Kivuntutkimuksen sivuilta

Puheenjohtaja

Maija-Liisa Kalliomäki
maija-liisa.kalliomaki@pshp.fi


NEAPM Nordic Education in Advanced Pain Medicine

Pohjoismainen erityispätevyyskoulutus kivun hoidosta anestesialääkäreille. Kaksivuotinen koulutusohjelma antaa valmiudet hoitaa erilaisia akuutteja ja kroonisia kiputiloja. Koulutus sisältää teoriaosuuden (viisi 3-päiväistä kurssia sekä kirjallinen työ) ja kliinisen osan (kolme kuukautta työskentelyä monialaisella kipuklinikalla). Lisätietoja www.SSAI.info/education/training-programs/pain-education tai Pekka.Tarkkila@hus.fi, Katri.Hamunen@hus.fi.


AJANKOHTAISTA


SUOSITUKSET

Suositus leikkauksen jälkeisen akuutin kivun hoidon järjestämisestä
Suositus leikkauksen jälkeisen akuutin kivun ja kivun hoidon kirjaamisesta

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ KIVUN HOITOON LIITTYEN

www.anzca.edu.au/resources/college-publications Kattava EBM-ohjeista akuutin kivun hoidosta

www.postoppain.org/ Procdure spesific management of postoperative pain

www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/booth/painpag/ Oxfordin EBM kivunhoidon sivut

www.kaypahoito.fi/ Käypä Hoito suositukset esim Tulehduskipulääkkeet, Kuolevan potilaan oireiden hoito

www.ssai.info/guidelines SSAI ohje neuraksiaalisista puudutuksista ja antikoagulaatiosta


YHDISTYKSIÄ

www.iasp-pain.org Maailman Kivuntutkimusyhdistys

www.sasp.org The Scandinavian Association for the Study of Pain

www.suomenkivuntutkimusyhdistys.fi/ Suomen Kivuntutkimusyhdistys

www.nysora.com/ The New York School of Regional Anesthesia: akuuttia kipua, puudutuksia ja UÄ-ohjausta

www.eapcnet.eu Euroopan Palliatiivisen hoidon yhdistys

www.sign.ac.uk Scottish Intercollegiate Guidelines Network, monenlaisia ohjeita, esim Control of pain in adults with cancer

www.rcoa.ac.uk Roayl College of Anaesthesiologists Iso-Britannian anestesiologi-yhdistys

-http://www.rcoa.ac.uk/docs/GPAS-AcutePain.pdf Guidance on the provision of anaesthesia services for acute pain management, Pain management Services: Good practice (2003)

-http://www.rcoa.ac.uk/docs/EpiduralAnalgesia2010.pdf Best practice in the management of epidural analgesia in the hospital setting (November 2010)

-http://www.rcoa.ac.uk/docs/ARB-section11.pdf Clinical audit and quality of Practice in Anaesthesia: Raising the Standard: A compendium of audit recipies (Second edition 2006): Acute pain services

http://www.ampainsoc.org American Pain Society

-http://www.ampainsoc.org/education/enduring/ American Pain Society, Current Understanding of Assessment, Management and Treatments

-http://www.ampainsoc.org/library/cp_guidelines.htm American Pain Society, Clinical practice guidelines

http://www.usra.ca/ Ultrasound for regional anaesthesia


POTILASOHJEITA

http://www.hus.fi/default.asp?path=1,32,818,20234,29219 HUS internet-sivut, Potilasopas leikkauksen jälkeisen kivun hoidosta (också pä svenska http://www.hus.fi/default.asp?path=58,374,4060,26771,31783)

http://www.anzca.edu.au/resources/college-publications/books-and-publications/ManagingAcutePain.pdf/ Australian ja Uuden-Seelannin anestesiologiyhdistyksen potilasopas akuutin kivun hoidosta

Mainostoimisto Mediataivas